Účtovný výkaz

ADAMED, s.r.o. (IČO: 36261688) vykonala dňa 07.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD101_2021829205_IR_2011_2034242412012.TIF