Účtovný výkaz

ADAMED, s.r.o. (IČO: 36261688) vykonala dňa 21.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD201_2021829205_IR_2009_648_2010_542024.TIF